Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Κυνουρίας «Η ΕΝΩΣΗ» αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Α.Ελ.Σ. Κυνουρίας δραστηριοποιείται :

  • στην παροχή γεωργικών εφοδίων για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής
  • στη συγκέντρωση και εμπορία του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου μέσω της Ο.Π. 

και στη διάθεση της Ο.Π. έχει θέσει

  • τις σύγχρονες αποθήκες ελαιολάδου
  • το τυποποιητήριο ελαιολάδου
  • το χημείο του

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Περισσότερα...

Ελαιοπαραγωγή

 

ΦΑΣΑ