ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του συνεταιρισμού Α.Σ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά  εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο διοργάνωσε  η εταιρεία γεωπονικών υπηρεσιών AGRON AE  σε ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών του Α.Σ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ¨Η ΕΝΩΣΗ¨.  

Η δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) και στόχο είχε την ενημέρωση αλλά και ουσιαστική κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.

Έτσι την Δευτέρα 26 Μαρτίου, ελαιοπαραγωγοί από την ευρύτερη περιοχή του Άστρους Κυνουρίας, παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το οποίο αφορούσε την διαχείριση του εδάφους και την διάβρωση αυτού. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τέθηκαν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία κλήθηκε να απαντήσει ο γεωπονός της εταιρείας Ανδρέας Συρεγγέλας  με  εμπειρία πεδίου.

Οι πρακτικές συμβουλές που παρουσιάστηκαν για την διατήρηση αλλά και την βελτίωση της γονιμότητας του εδαφους για την αποφυγή της διάβρωσης αναλύθηκαν διεξοδικά μέσω συστημάτων διαχείρισης όπως η ακαλλιέργεια , η χημικήζιζανιοκτονία, η μηχανική καλλιέργεια, η χορτοκοπή, η φυτοκάλυψη αλλά και το μικτό σύστημα το οποίο συνδυάζει συνιστώσες των ανωτέρω και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γίνει κατανοητό από όλους τους συμμετέχοντες ότι κάθε καλλιεργητική πρακτική λανθασμένη ή ορθή, μπορεί και έχει άμεση συνέπεια στην αειφορία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων για τους ίδιους. Καθώς και στην βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

 

 

 

ΦΑΣΑ