Η ασφάλεια των τροφίμων που παράγονται ή εισάγονται αποτελεί πρωταρχικής σημασίας μέλημα για την Κίνα, καθώς θεσπίστηκε μια σειρά νέων Εθνικών Προτύπων Ασφάλειας Τροφίμων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένα από αυτά τα νέα πρότυπα αφορούν και τη χώρα μας, η οποία διατηρεί “δίαυλο επικοινωνίας” με την Κίνα. Τα σχετικά πρότυπα είναι τα εξης: GB 29921-2021: Όρια Παθογόνων στα Προσυσκευασμένα Τρόφιμα” (τέθηκε σε ισχύ στις 22.11.2021), “GB 31607-2021: Όρια Παθογόνων στα Έτοιμα προς Κατανάλωση Χύδην Τρόφιμα” (θα τεθεί σε ισχύ στις 7.3.2022) και “GB 31604.8-2021: Καθορισμός Συνολικής Μετανάστευσης Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα” (θα τεθεί σε ισχύ στις 7.3.2022).

Το τελευταίο Πρότυπο Ασφαλείας (GB 31604.8-2021) άπτεται και του ελαιοκομικού τομέα, καθώς ανάμεσα στις αλλαγές που φέρνει είναι και η αυστηροποίηση των κανόνων όσον αφορά τα υλικά συσκευασίας του ελαιολάδου.

Συγκεκριμένα, τα αυξανόμενα περιστατικά οξειδώσεων και γενικότερης αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου που οφείλονται στα υλικά συσκευασίας, φαίνεται πως θορύβησε αρκετά την κινεζική πλευρά. Με βάση το νέο Πρότυπο Ασφαλείας, ορίστηκε, για επαναχρησιμοποιήσιμα δείγματα, η δοκιμή σε 3 σετ δειγμάτων που παρασκευάζονται από την ίδια παρτίδα. Κάθε ομάδα δειγμάτων διαφέρει μόνο στον χρόνο που γίνεται το τεστ μεταφοράς στοιχείων από τη συσκευασία στο περιεχόμενο (“μετανάστευση”).

Ο χρόνος δοκιμής μετανάστευσης της πρώτης ομάδας δειγμάτων είναι ο χρόνος δοκιμής μετανάστευσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων. Ο χρόνος δοκιμής μετανάστευσης της δεύτερης ομάδας δειγμάτων είναι διπλάσιος από εκείνον της πρώτης ομάδας. Αντίστοιχα, ο χρόνος δοκιμής μετανάστευσης της τρίτης ομάδας δειγμάτων είναι 3 φορές μεγαλύτερος από εκείνον της πρώτης ομάδας (https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspx/GB31604.8-2021).

Επίσης, η νέα εκδοχή του εν λόγω Εθνικού Προτύπου θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις, όσον αφορά στην ακρίβεια των μετρήσεων. Ειδικότερα, αντί απλώς να προβλέπεται ότι η απόλυτη διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των μετρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% του αριθμητικού μέσου όρου αυτών, προσδιορίζονται δύο (2) διαφορετικοί δείκτες ακριβείας οι οποίοι και πάλι βασίζονται στα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Τέλος, το νέο Εθνικό Πρότυπο εισάγει δύο μεθόδους (μέθοδος της ξήρανσης υπό κενό και μέθοδος της συνεχούς υγρασίας) για τον έλεγχο της ευαισθησίας του δείγματος στο νερό. Σε περίπτωση που το δείγμα δείξει ευαισθησία στο νερό, απαιτείται η ανάλογη προσαρμογή της περιεκτικότητάς του σε νερό, πριν ή μετά την εργαστηριακή δοκιμή μετανάστευσης, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Γεώργιος Χατζηπέτρος, Γραμματέας ΟΕΥ A’)

 

 

 

 

The post Νέο Πρότυπο Ελέγχου ποιότητας για το ελαιόλαδο στην Κίνα appeared first on olivenews.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

ΦΑΣΑ