Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τυποποιεί ελαιόλαδο ανώτερης κατηγορίας που παράγεται απευθείας απο τους ελαιώνες και μόνο με μηχανικές μεθόδους.

Ποικιλία Μανάκι απο τις ακτές και τα ορεινά της Ανατολικής Αρκαδίας. Η επωνυμία της συσκευασίας είναι ΛΙΟΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΙΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.

 

ΦΑΣΑ